Maatregelen voor onderhoud en energiebesparing voor VvE’s

Het Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag maakt duurzaam onderhoud betaalbaar. Met de VvE lening Den Haag wordt prettig en comfortabel wonen weer werkelijkheid. De VvE lening mag gebruikt worden om (achterstallig) onderhoud te financieren. Denk aan schilderwerk, vervangen van balkons, hang- en sluitwerk, kleine reparatiewerkzaamheden aan bijvoorbeeld daken en goten en (regulier) onderhoud).

Naast onderhoud kan de VvE lening gebruikt worden voor de verduurzaming van de VvE. Je hebt keuze diverse energiebesparende maatregelen die direct bijdragen aan een lagere energierekening. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Goed om te weten is dat de gewenste maatregelen uitgevoerd moeten worden door een aannemer/installateur met inschrijving in KvK. 

Alle (achterstallige) onderhoudsmaatregelen op een rij

1. Renovatie van het appartementencomplex
 • schilderwerk (buiten- en binnenwerk);
 • daken en dakbedekking;
 • elektra/noodverlichting;
 • intercominstallatie;
 • beton-, metsel- en voegwerk;
 • riolering en hemelwaterafvoer;
 • brandmelding;
2. Gevel en balkon (betonproblematiek)

(noodzakelijke) reparaties/onderhoud aan balkons, galerij(en) en betonconstructies van de VvE.

3. Asbestsanering

Het verwijderen van asbest kan alleen worden gefinancierd indien dit wordt gedaan door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

4. Rioleringen en standleidingen

(noodzakelijke) reparaties/onderhoud aan de systemen voor de afvoer van vuil water, riolering en de ontluchting van het systeem.

5. (verouderde) lift(en)

Sommige complexen zijn voorzien van lift(en), deze hebben onderhoud nodig om goed en veilig te blijven functioneren.

6. Funderingsherstel
 • waarbij gedacht moet worden aan o.a.:
 • Herstel werkzaamheden aan de fundering die vereist zijn om het betreffende complex weer aan het bouwbesluit bestaande bouw te laten voldoen. Het herstel van de fundering dient volledig en robuust te zijn. Deelherstel en paalkopverlaging worden niet toegestaan.
 • Bijkomende kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de feitelijke funderingsherstelkosten kunnen meegefinancierd worden. Dit resulteert in de onderstaande lijst van kosten die middels het fonds financierbaar zijn:
  • Basiskosten aannemer funderingsherstel;
  • Planuitwerking/constructieadvies;
  • Grondonderzoek + sondering;
  • Asbestonderzoek;
  • Riool, kabels en leidingen;
  • Puin en grond in kruipruimte verwijderen (incl. eventueel afvoeren van vervuilde grond);
  • Nutsvoorzieningen;
  • (indien noodzakelijk) Herbouw binnen;
  • (indien noodzakelijk) cascoherstel binnen;
  • (indien noodzakelijk) cascoherstel buiten / casco gebouw (incl. rechtzetten);
  • 0-meting en monitoring tijdens uitvoering;
  • Proces,- en bouwbegeleiding;
  • Leges geprivatiseerd bouwtoezicht.
7. Anders, te overleggen tussen VvE balie en de fondsmanager

Het kan voorkomen dat uw VvE een maatregel wenst te financieringen die (achterstallig) onderhoud betreft, maar niet tussen de maatregelen staat. De VvE balie kan uw verzoek aan de fondsmanager voorleggen. De fondsmanager zal uw verzoek beoordelen en de VvE balie hiervan op de hoogte brengen.


Alle energiebesparende maatregelen op een rij

1. Aanbrengen van lagetemperatuurafgiftesystemen

Lagetemperatuurafgiftesystemen in een woning, zoals vloer of wandverwarming, klimaatplafonds, LT-radiatoren, LT-convectoren of LT-luchtverwarming met een maximale aanvoertemperatuur van 45 – 55 ⁰C, voornamelijk ter voorbereiding op toekomstige (duurzame) opwekkingstechnieken.

2. Aansluiting op warmtenetten van derden

De aansluitbijdrage ten laste van de eigenaar/bewoner om warmtelevering mogelijk te maken aan de woning vanuit het warmtenet van derden met de eventuele bijbehorende kosten. Hieronder valt ook de aanleg van de benodigde infrastructuur in het gebouw.

3. Besparingssysteem voor verlichting door licht- of bewegingssensoren en/of dimregeling

Het gebruik van licht- of bewegingssensoren en/of dimregeling leidt tot een efficiënt gebruik van verlichting uitsluitend op die momenten dat het echt nodig is of voor het verhogen van het gevoel van veiligheid.

4. Bodemisolatie/bodemisolatie inclusief vloerisolatie

Minimale warmteweerstand (R-waarde): 3,5 m²K/W.

Te denken valt aan het aanbrengen van hoogwaardig isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte, dit kan in combinatie met hoogwaardige vloerisolatie (als onderdeel van de begane grondvloer).

5. CO₂-gestuurde ventilatie

Dit is een systeem waarbij de centrale ventilatie van de woning wordt gereguleerd door CO₂ sensoren. Hierbij wordt de luchtkwaliteit in de woning optimaal gereguleerd door een ingestelde verhouding tussen zuurstofrijke en vervuilde lucht.

6. Dakisolatie/dakisolatie i.c.m. asbestsanering

Minimale warmteweerstand (R-waarde): 3,5 m²K/W.

Volgens ISSO 82.1 wordt met een dikte van 130 mm isolatiemateriaal een warmteweerstand van 3,5 m²K/W gerealiseerd.

Asbest kan voorkomen in het dakbeschot. Bij het laten plaatsen van dakisolatie zal het asbest eerst verwijderd dienen te worden. De kosten voor het verwijderen van de asbest in het dakbeschot kunnen, in combinatie met dakisolatie, meegenomen worden in de financiering. De kostenvan asbestsanering zijn beperkt tot maximaal 50% van de lening.

7. Energiemonitor gekoppeld aan slimme meter

De energiemonitor is een eenvoudig plug-and-play display, bedoeld voor het real-time visualiseren van het actuele energieverbruik op een door de jezelf te kiezen plek in huis. Het belangrijkste kenmerk van verbruiksmonitoring is dat actuele meetgegevens rechtstreeks vanuit de slimme meter naar een in-home display worden verzonden voor real-time visualisatie en vergelijking met eerdere verbruiksperiodes.

8. Energieprestatieverbetering bestaande lift

Het betreft een pakket aan energiezuinige maatregelen, waardoor een bestaande lift gaat voldoen aan de energieprestatie-eisen van energielabel A van richtlijn VDI 4707 Part 1:2009.

9. Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator

Dit is de pomp om vloerverwarming te reguleren door de woning. Een gelijkstroomventilator wordt gebruikt voor de centrale ventilatie van de woning.

10. Gevelisolatie/Spouwmuurisolatie

Minimale warmteweerstand (R-waarde): 3,5 m²K/W is en 1,1 m²K/W.

Volgens ISSO 82.1 wordt voor gevelisolatie met een dikte van 130 mm isolatiemateriaal een warmteweerstand van 3,5 m²K/W gerealiseerd.

Voor spouwmuurisolatie wordt volgens ISSO 82.1 met een dikte van 40 mm isolatiemateriaal een warmteweerstand van 1,1 m²K/W gerealiseerd.

11. Het (na)isoleren van leidingen en appendages bij de collectieve warmtevoorziening

Betreft het (na)isoleren van leidingen, bochten en appendages (flenzen, kleppen e.d.) bij de collectieve warmtevoorzieningen bij de VvE. Bij de aanvraag dient een omschrijving van de werkzaamheden aangeleverd te worden.

12. Hoogrendementsbeglazing (eventueel inclusief kozijnen)

Maximale warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde): kleiner of gelijk aan 1,2 W/m²K.

Bij het aanbrengen van hoogrendementsbeglazing is vervanging van kozijnen toegestaan. Als een aluminium kozijn wordt aangebracht geldt de eis dat er informatie beschikbaar moet worden gesteld, waaruit blijkt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van het kozijnprofiel kleiner of gelijk aan 2,4 W/m²K is. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd.

13. Hoogrendementsketel (*)

Deze maatregel is alleen toegestaan ter vervanging van een Vr-ketel. De Hoogrendementsketel dient te zijn voorzien van een HR107 label.

14. Installaties voor warmteterugwinning

Er zijn verschillende manieren om warmte terug te winnen:

Warmteterugwinning uit ventilatielucht, zowel decentrale als centrale units. Deze installatie dient een rendement te halen van minimaal 90%.

Warmteterugwinning uit douchewater. Dit is een unit om warmte uit het afgevoerde douchewater terug te winnen.

15. Isolerende deuren

Afhankelijk van het type deur gelden er andere eisen (zie investeringsstrategie bij downloads).

16. Isolerende gevelpanelen

Maximale warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde): kleiner of gelijk aan 0,7 W/m²K.

Isolerende gevelpanelen kunnen naast een energiebesparing, ook de uitstraling van je woning verbeteren

17. Laadinfrastructuur

Realiseren van laadinfrastructuur op een gemeenschappelijk terrein van de VvE. Dit zijn de kosten voor aanleggen van het laadpunt zelf, de verbinding met de groepenkast (incl. smartbox), de bekabeling en de aanpassing van de netcapaciteit (excl. de eventueel hogere terugkerende kosten voor het capaciteitstarief en vastrecht). Bij de aanleg van laadinfrastructuur binnen een VvE dient voldaan te worden aan de volgende vereisten:

 • De installatie wordt veilig en vakkundig uitgevoerd.
 • De laadinfrastructuur is geschikt voor dynamic load balancing op gebouw niveau.
 • Het laadpunt accepteert geldige laadpassen/ authenticatiemethodieken van verschillende aanbieders.
 • Het laadpunt is uitgerust met sockets conform IEC62196 Type II.
 • In geval van een ingrijpende renovatie worden alle parkeerplekken voorzien van lege kabelgoten conform vigerende EPBD-richtlijn2.
18. Led-verlichting in gezamenlijke ruimten

Met Led-verlichting bespaar je flink op je energiekosten. Een 25 watt gloeilamp geeft bijvoorbeeld een lichtbundel van 200 lm. Als je de gloeilamp vervangt door een ledlamp die ook 200 lm geeft, heb je een ledlamp van slechts 4 watt nodig. Lumen (lm) is een maat voor de totale hoeveelheid licht in een lichtbundel.

19. Micro-wkk

Een micro-wkk is een installatie waarbij de productie van warmte en elektriciteit vanuit eenzelfde energiebron gelijktijdig plaats vindt, met een geproduceerd elektrisch vermogen van minimaal 0,8 kWe en maximaal 5 kWe, bestemd voor ruimteverwarming van een bestaande woning en heeft een thermisch vermogen van tenminste 100% en een elektrisch rendement van tenminste 15%.

20. Ontheffing bij onhaalbare isolatiewaarden

Indien wel isolerende maatregelen worden getroffen, maar de gevraagde warmteweerstand niet haalbaar is, kan een gedeeltelijke ontheffing worden gegeven. In dat geval dient een motivatie door een ter zake deskundige te worden opgesteld. In dat document dient te zijn aangegeven waarom de gevraagde warmteweerstand niet haalbaar is. Verder dient te worden aangegeven welke kwaliteit wel maximaal haalbaar is, met als absolute ondergrens voor gevelisolatie, vloerisolatie en dakisolatie een warmteweerstand van 1,3 m2 K/W. Het verschil in energiebesparing tussen de vereiste kwaliteit en de voorgestelde kwaliteit dient in beeld te zijn gebracht. Een gecertificeerd maatwerkadvies, waarin aandacht wordt gegeven aan bovenstaande zaken, zal over het algemeen als een goede motivatie worden gezien. Voor gebruikmaking van deze maatregel dient de fondsmanager goedkeuring te verlenen.

21. Rookgasafvoerkanaal

Indien dit vervangen wordt is informatie nodig waaruit blijkt dat aanpassing of vervanging van het rookgasafvoerkanaal nodig is als gevolg van (eerder uitgevoerde) verduurzamingsmaatregelen.

22. Vloerisolatie

Minimale warmteweerstand (R-waarde): 3,5 m²K/W.

Volgens ISSO 82.1 wordt met een dikte van 140 mm isolatiemateriaal een warmteweerstand van 3,5 m²K/W gerealiseerd.

23. Warmtepomp (*)

Een warmtepomp moet bestemd zijn als hoofd- of basisruimteverwarming van een woning en/of warm tapwater voor een woning. De warmtepomp is niet primair gericht op actieve koeling. Er zijn verschillende soorten warmtepompen waarbij warmte wordt onttrokken aan de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater, buitenlucht of ventilatieafvoerlucht.

24. Waterzijdig inregelen/hydronisch balanceren

Waterzijdig inregelen van de cv-installatie leidt niet alleen tot een verhoging van het warmtecomfort, maar kan ook zorgen voor energiebesparing. De woning wordt gelijkmatiger opgewarmd.

Bij hydronisch balanceren wordt het verwarmingssysteem uitgebalanceerd, zodat het warmtesysteem onder elke deellast situatie en alle dynamische omstandigheden optimaal gebruik maakt van de warmtebron.

25. Zonneboiler

Een zonneboiler is een systeem dat bestaat uit één of meer zonnecollectoren in combinatie met één of meer warmteopslagvaten. Het wordt gebruikt om met zonne-energie tapwater te verwarmen. De energieopbrengst van een zonneboiler wordt over het algemeen uitgedrukt in GigaJoule (GJ). Hoe meer GJ, hoe hoger de opbrengst.

26. Zonnepanelen incl. thuisbatterij

Zonnepanelen leveren een besparing op de elektra-kosten. Een systeem bestaat uit meerdere panelen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s). Bij een zon-PV-systeem is een opbrengst van 135 Wattpiek per m2 paneel, een algemeen gangbare basiskwaliteit.

Je mag 100% van de lening aan zonnepanelen besteden. De kosten van de thuisbatterij vallen onder de kosten van zonnepanelen. Met een thuisbatterij kan opgewekte energie door de zonnepanelen worden opgeslagen voor later gebruik.


* de combinatie van een warmtepomp en een hoogrendementsketel, ook wel de hybridewarmtepomp genoemd staat niet als één maatregel op de maatregelenlijst. Door deze maatregelen te combineren is de gecombineerde maatregel mogelijk.

Heb je een vraag?

De VvE-balie helpt je graag

070 353 99 31

Ma: 13.00 - 17.00 uur

Di t/m do: 9:00 - 17.00 uur

Vrij: 9:00 - 13.00 uur

Laat je gegevens achter

Een adviseur van de VvE-balie neemt contact met op.