Stappenplan VvE fonds Den Haag

Je wilt een VvE lening aanvragen bij het VvE fonds Den Haag. Leuk!

In het stappenplan lees je in welke 10 stappen je van droom naar werkelijkheid gaat.

Aanvraagproces VvE lening Den Haag

Stap 1 – Het begint met een wens, een droom

Je VvE of je woning binnen de VvE heeft (achterstallig) onderhoud en je wilt dit oplossen. Nu je toch bezig bent is het net zo makkelijk om gelijk te verduurzamen en daarmee het wooncomfort te verbeteren en je energierekening te verlagen. Mooie plannen zijn in je hoofd al werkelijkheid en je ziet je zelf al genieten. Maar je staat pas aan het begin en misschien ontbreken de middelen of is het niet voldoende om al je wensen te kunnen financieren.

Je hebt contact met de andere bewoners binnen de VvE en zij hebben ook wel oren naar een verbetering van het wooncomfort en tegelijkertijd het meenemen van achterstallig onderhoud. Hoe nu verder denk je….? Hoe kunnen we als VvE geld laagdrempelig lenen voor deze doelen? Geen nood!

Stap 2 – Doe de VvE oke-test

De VvE oke-test geeft een beeld van de voorwaarden die worden gesteld aan de organisatie van je VvE. Zijn één of meerdere zaken nog niet op orde? Geen zorgen, de VvE-balie helpt kosteloos met advies en begeleiding op maat om ook deze zaken op orde krijgt.

Voer de test uit of neem direct contact op met de VvE balie, dit team van zeer toegewijde collega’s helpt jullie graag.

Stap 3 – In contact met de VvE-Balie

Contact maken met de balie kan op twee manieren:

  1. De VvE balie ontvangt de resultaten van de VvE Oké-test met jullie contactgegevens en neemt contact op met de opgegeven contactpersoon namens de VvE.
  2. Jullie zoeken direct contact met de balie.

Eén ding is zeker, als het contact is gelegd zal dit team er alles aan doen om jullie vragen te beantwoorden en de mogelijkheden voor de VvE op een rijtje te zetten.

Stap 4 – Vrijblijvend advies op maat

De balie beantwoordt al jullie vragen, geeft advies en indien nodig maken ze graag een afspraak om te bepalen hoe ze jullie het beste verder helpen.

De balie is op de hoogte van de voorwaarden van de VvE lening Den Haag, maar weet ook welke andere (lokale) subsidiemogelijkheden er zijn. Ze kunnen daarom samen met jullie kijken naar de beste oplossing van het onderhoudsprobleem en dit gelijk koppelen een duurzame maatregelen.

Nu de wensen van de VvE concreet zijn geworden, is het tijd om offertes op te vragen. Het is raadzaam om meerdere offertes op te vragen voor de gewenste werkzaamheden.

Stap 5 – Begroting opstellen

In de volgende stap stelt de VvE-balie samen met de VvE een meerjarenbegroting (rekenmodel) voor jullie VvE op. Uit deze begroting blijkt wat de gewenste investeringen in totaal kosten en wat er nodig is om deze wensen te kunnen betalen. Moet de VvE-bijdrage worden aangepast, is er een eenmalige extra bijdrage nodig of is de VvE lening een optie? De begroting maakt inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van de plannen op de servicekosten.

Stap 6 – Overtuigen en positief stemmen bij de ALV

Nu de begroting is gemaakt en jullie ook weten of er een lening nodig is en wat de consequenties daarvan zijn, moeten alle leden van de VvE hiervan op de hoogte worden gesteld. Dit is een officiële stap met een ledenvergadering (ALV). Hierbij moeten jullie stemmen over het al dan niet uitvoeren van gezamenlijk onderhoud en het al dan niet aanvragen van een VvE lening Den Haag.

Als de meerderheid positief stemt is er nog een afkoelingstijd van een maand voordat de lening afgesloten kan worden.

Stap 7 – VvE lening Den Haag aanvragen

Leuk! Jullie hebben ervoor gekozen om een VvE lening aan te vragen. De balie helpt met het verzamelen van de benodigde documenten. Het indienen van de aanvraag doe je als VvE zelf, rechtstreeks bij SVn.

Als de aanvraag binnen is, hebben wij rechtstreeks contact met jullie en niet met de balie. Natuurlijk kan de balie jullie helpen als dat nodig is. De balie kent de in’s en out’s van de lening en weet precies waar je als VvE aan moet voldoen om een lening toegekend te krijgen.

Stap 8 – Check de checklist

Als alle documenten van de checklist zijn ontvangen beoordelen wij de aanvraag en stellen we de offerte op.

Het kan zijn dat we nog aanvullende documenten nodig hebben. Uiteindelijk hebben wij als doel dat we de lening verstrekken op een verantwoorde manier. Er moet aan wettelijke eisen worden voldaan en het plan moet in de filosofie passen van het VvE fonds Den Haag.

Stap 9 – Offerte ondertekenen

Jullie zijn er bijna! Als iedereen nog steeds achter het besluit staat, ondertekenen jullie de offerte en sturen deze terug naar SVn.

Als SVn de getekende offerte heeft ontvangen (plus eventuele andere nog openstaande documenten) kijken we of de aanvraag compleet is.

Stap 10 – Declareren en genieten!

Is de aanvraag compleet? Dan is het officieel. Gefeliciteerd!

De aanvraag wordt omgezet in een lening. Jullie ontvangen declaratieformulieren waarmee de werkzaamheden bij ons gedeclareerd kunnen worden. Nu kunnen de werkzaamheden echt beginnen!

SVn betaalt de declaraties uit het bouwdepot aan de aannemer/installateur, of aan de VvE als de factuur vooraf is betaald en een betaalbewijs wordt meegestuurd.

Als de werkzaamheden zijn afgerond, kan jullie VvE er weer helemaal tegenaan en is deze toekomstbestendig. Geniet van het eindresultaat!

Heb je een vraag?

De VvE-balie helpt je graag

070 353 99 31

Ma: 13.00 - 17.00 uur

Di t/m do: 9:00 - 17.00 uur

Vrij: 9:00 - 13.00 uur

Laat je gegevens achter

Een adviseur van de VvE-balie neemt contact met op.