Skip to the content

Disclaimer

Deze website is eigendom van VvE fonds Den Haag (VDH). De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie kan niet worden aangemerkt als aanbod en is geen advies aan jou.

VDH heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. De informatie is afkomstig van bronnen die VDH betrouwbaar acht. VDH garandeert niet dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is.

VDH kan niet garanderen dat deze website altijd foutloos en ononderbroken functioneert. VDH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Op onze website staan links naar andere externe websites. Ook wordt vanaf externe websites naar onze website verwezen en wordt ons logo gebruikt op externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op die websites.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties alsmede lay-out en vormgeving) is eigendom van VDH. Ook alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten rusten bij VDH. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van VDH is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te publiceren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het VDH is het niet toegestaan links naar websites van VDH aan te bieden.

Informatie die rechtstreeks per e-mail of via deze website naar VDH wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacyreglement anders is aangegeven. De inhoud van deze berichten kan daarom niet als vertrouwelijk worden beschouwd en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

VDH heeft het recht deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je altijd op deze website.

Heb je een vraag?

De VvE-balie helpt je graag

070 353 99 31
Ma-vrij: 08.30 - 17.00 uur

Laat je gegevens achter
Een adviseur van de VvE-balie neemt contact met op.