Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Mogen we lenen als VvE?

Ja, als VvE mag je (meestal) lenen. Leden zijn daarbij niet hoofdaansprakelijk voor de lening in het geheel, maar voor een bepaald aandeel (breukdeel). Het breukdeel is het gedeelte waarvan je als lid van de VvE eigenaar bent.

Er zijn situaties waarin een VvE niet kan lenen, bijvoorbeeld als in de splitsingsakte is opgenomen dat externe financiering niet is toegestaan.

Kunnen we tussentijds aflossen?

Ja, je kunt de VvE lening Den Haag geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen.

Bij tussentijds aflossen moet je als VvE minimaal € 2.500,- aflossen. Is de restschuld van de VvE lening Den Haag kleiner dan € 2.500,-? Dan kun je dit bedrag overmaken om je lening geheel af te lossen.

Als je een extra aflossing wilt doen, vragen wij je contact op te nemen met SVn. Wij zullen je dan uitleggen op welke rekening en welke omschrijving er aan de bankomschrijving moeten worden toegevoegd.

Wat gebeurt er op het moment dat een lid zijn betalingsverplichtingen niet voldoet/kan voldoen?

Eerst zullen wij (SVn) ons richten op de VvE zelf. Het fonds laat achterstanden niet oplopen. Bij stornering of niet-betaling van het maandbedrag zullen wij onmiddellijk de VvE aanmanen en actie ondernemen.

Mocht het aanmanen niet resulteren in de betaling van de achterstanden, dan wordt er gekeken of er beslag kan worden gelegd op de reserves van de VvE. Als die mogelijkheden niet kansrijk worden ingeschat, dan kan een financier een van de leden aanspreken. Dat is het gevolg van de hoofdelijke verbondenheid. Ieder willekeurig lid kan voor de schuld van de VvE worden aangesproken. Die hoofdelijke verbondenheid is wel beperkt tot het breukdeel in de splitsing. Vervolgens heeft de bewoner die is aangesproken wel weer een recht om ook de andere leden aan te spreken. Het feit dat de financier hem ‘aanpakt’ geeft die bewoner intern het recht om ‘verhaal’ te halen.

Vanwege het ‘collectieve karakter’ van de VvE maken wij gelukkig zeer weinig non-betalingen mee.

Hoe zit het met de aftrekbaarheid rentelasten?

De rente van de lening is mogelijk fiscaal aftrekbaar’. Ditzelfde geldt voor de aftrekbaarheid voor vermogensbelasting. De leden van de VvE moeten in dit geval advies inwinnen bij hun financieel/fiscaal adviseur.

Onder welke voorwaarden is verhuur toegestaan?

SVn ziet geen bezwaar in de verhuur van appartementen. Er is geen limiet wat betreft het aantal of percentage verhuurde appartementsrechten.  

Bij aanvraag de lening dient de VvE aan te geven welke appartementsrechten verhuurd zijn. SVn wil in dit geval het huurcontract toetsen. Wanneer één van de eigenaren voornemens is om een appartementsrecht te gaan verhuren, dan dient dit bij aanvraag van de lening worden aangegeven. De afdeling kredietacceptatie toetst ook in dit geval het huurcontract.

Is het mogelijk om de hoofdsom van de lening te verhogen bij constatering van meerwerk?

In het algemeen geldt: een verhoging van de hoofdsom wordt behandeld als een nieuwe aanvraag als de VvE lening Den Haag al is afgesloten. Er geldt de grens van € 15.000,- per appartementsrecht. Dit betekent dat als er voorheen per appartementsrecht  € 10.000,- is geleend er voor een nieuwe aanvraag maximaal  € 5.000,- per appartementsrecht mogelijk is.

Tip: als alternatief kan de VvE met stelposten werken. In dit geval begroot de aannemer mogelijk meerwerk om dit vervolgens mee te nemen in de financiering. Blijkt er bij uitvoering geen meerwerk te zijn, of vallen de kosten anderszins mee, dan kan het ongebruikte deel van de lening direct boetevrij worden afgelost.

Is het toegestaan om van aannemer te wisselen na het passeren van de lening?

Wisselen van aannemer wat betreft de onderhoudswerkzaamheden is toegestaan, maar wel in overleg met de VvE-balie en SVn. Wel is het van belang dat de afgesproken werkzaamheden uitgevoerd worden. Wat betreft de energiebesparende maatregelen heb je te maken met de goedkeuring van de VvE-balie, wijzigingen daarvan moet langs de VvE-balie.

Tip: houd er rekening mee dat bouwprijzen kunnen stijgen. Ga je met een andere aannemer in zee dan kunnen de verbouwingskosten dus hoger uitvallen. De hoogte van de lening kan niet meer worden aangepast dus die wijzigingen komen voor rekening van de VvE.

Mag een VvE in eigen beheer een MJOP opstellen?

SVn wil dat er een goed onafhankelijk rapport wordt opgesteld. Om die reden mag de VvE niet zelf een MJOP opstellen, maar moet een professionele partij dit doen. De gemeente Den Haag verstrekt subsidies voor deze MJOP.

Ik heb een VvE lening Den Haag aangevraagd, met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb?

Zodra de financieringsaanvraag binnen komt bij de VvE balie Den Haag, wordt deze doorgezet naar SVn. SVn is de fondsmanager van het VvE fonds Den Haag en behandelt de leningaanvraag. Voor vragen over de status, correspondentie en het proces kan je het beste contact opnemen met SVn. SVn is te bereiken via het telefoonnummer: 088 253 9400 of per mail vvefondsdenhaag@svn.nl.

Ik heb een lopende lening als VvE, wie is mijn contactpersoon?

Omdat je aanvraag een lening is geworden, is deze in beheer bij SVn. Wij zijn jouw contactpersoon voor vragen over betalingen, jaaropgaven, extra aflossingen en dergelijke. Heb je vragen hierover neem gerust contact op met SVn via het telefoonnummer: 088 253 9400 of per mail naar vvefondsdenhaag@svn.nl.

Mogen zonnepanelen worden gefinancierd met de VvE lening Den Haag?

De VvE lening Den Haag mag worden gebruikt voor de financiering van zonnepanelen. Er zijn geen restricties.

Voor welke VvE’s is de VvE lening Den Haag bedoeld?

Alle VvE’s in de gemeente Den Haag kunnen gebruik maken van de VvE lening.

Mag ik onderhoud financieren met de VvE lening Den Haag?

De VvE lening Den Haag is bedoeld voor het financieringen van (achterstallig) onderhoud. Hierbij kun je denken aan schilderwerk, vervangen van balkons, hang- en sluitwerk,  reparatiewerkzaamheden aan bijvoorbeeld daken en goten en (regulier) onderhoud.

Daarnaast kan de lening gebruikt worden voor de verduurzaming van de VvE. Check de maatregelen pagina voor mogelijke financieringsdoelen.

Heb je een vraag?

De VvE-balie helpt je graag

070 353 99 31

Ma: 13.00 - 17.00 uur

Di t/m do: 9:00 - 17.00 uur

Vrij: 9:00 - 13.00 uur

Laat je gegevens achter

Een adviseur van de VvE-balie neemt contact met op.