Terug naar overzicht

Blog: Onderhoud verkoopt!

Rotte kozijnen, kapotte verlichting, achterstallig schilderwerk maar ook tocht en vocht. Niemand wil wonen in een appartementencomplex met gebrekkig onderhoud. Als het goed is, zetten Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) daarom geld opzij om hun complex in goede conditie te houden. Helaas is dat vaak (nog) niet het geval. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. En krijg je een woning in een slecht onderhouden complex straks nog wel verkocht?

Dsc09092

Tot zo ver de theorie

Verenigingen van Eigenaars moeten zich sinds 1 januari 2018 actief bezighouden met groot onderhoud. VvE’s zijn al vanaf 2005 verplicht om jaarlijks te sparen voor onderhoud. Maar de overheid doet er een schepje bovenop. Er moeten concrete onderhoudsplannen worden gemaakt waarvoor wordt gespaard, of er moet jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde gestort worden in het reservefonds van de VvE. Tot zo ver de theorie.

Sexy onderwerp

Dat onderhoud belangrijk is, weet iedereen. Maar ja, sparen voor onderhoud is niet het meest leuke onderwerp. Hoewel het wel nuttig is en sinds begin dit jaar ook echt verplicht. Een goed onderhouden appartement verkoopt nou eenmaal beter. Dat is logisch. Maar dat niet alleen. Een goed onderhouden appartement vergroot ook het wooncomfort. Direct. Dus niet alleen de volgende koper profiteert van de investering, u als huidige bewoner ook.

Taxateurs moeten vanaf 1 april 2018 in hun taxatierapport vastleggen hoe het reservefonds en het onderhoudsplan van de VvE ervoor staan. Als blijkt dat er te weinig wordt gespaard of er is behoorlijk wat achterstallig onderhoud, dan heeft dat gevolgen voor de waarde van de appartementen.

Banken worden kritischer, u ook?

Experts verwachten dat banken (steeds) kritischer gaan kijken naar de onderhoudstoestand van VvE’s. Als er onderhoudsachterstanden zijn of de VvE heeft te weinig gespaard, kan dat betekenen dat nieuwe kopers minder hypotheek kunnen krijgen. Als VvE’s niet voorbereid zijn op groot onderhoud, kan dat zelfs betekenen dat banken aan kopers geen hypotheek verstrekken. Reken de consequenties maar uit.

Den Haag biedt uitkomst

De gemeente Den Haag doet er alles aan om te voorkomen dat het niet zo ver komt. De VvE-balie in Den Haag helpt eigenaren van appartementen met gratis advies om het onderhoud van het complex goed te regelen. Grotere VvE’s kunnen voor het financieren van groot onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen al terecht bij het Nationaal Warmtefonds (voorheen Nationaal Energiebespaarfonds). Voor kleine VvE’s (met minder dan 10 appartementen) kan het aanvragen van een lening lastig zijn. Voor hen is in Den Haag een speciaal fonds opgericht: Het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag.

Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag

VvE’s hebben niet altijd genoeg  geld in kas om de onderhoudsplannen te kunnen uitvoeren. Het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag kan in zo’n geval een lening aan een VvE verstrekken, zodat toch op korte termijn het onderhoud en het verduurzamen van het gebouw kan worden gerealiseerd. Het Duurzaamheidsfonds biedt VvE’s daarmee de mogelijkheid om het onderhoud en verduurzamen te combineren en te betalen. De kosten (rente en aflossing) van de lening aan de VvE wegen dan op tegen de energiebesparing en het waardebehoud van het appartementencomplex.

Zo zie je dat tijdig onderhoud verkoopt!

Nico van Est, Fondsmanager Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag