Terug naar overzicht

Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag van start

Kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Den Haag kunnen vanaf 1 juli 2017 een lening aanvragen voor het uitvoeren van duurzaam woningonderhoud. Het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag draagt bij aan kwaliteitsverbetering van woningen en het besparen op de energiekosten.

Duurzaamheidsfonds Vve S Den Haag

De VvE van Merlenstraat 65c-67 is de eerste VvE die een lening gaat aanvragen bij het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag. De VvE, die uit 6 appartementen en een dansschool bestaat, is gevestigd in een negentiende-eeuwsschool gebouw dat is omgebouwd tot appartementencomplex. De eigenaren willen graag dak- en gevel isolatie aanbrengen en isolerend glas plaatsen. Ook zijn er plannen om zonnepanelen op het dak te leggen. Om alle maatregelen te financieren gaat de VvE een lening aanvragen bij het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag.

Aanmoedigen

Met de oprichting van dit fonds wil de gemeente Den Haag woningeigenaren aanmoedigen om met de VvE aan de slag te gaan. Er kan minimaal € 2.500 en maximaal €15.000 per appartement geleend worden. Maximaal 50% van het geleende bedrag kan besteed worden aan regulier onderhoud. Minimaal 50% van de lening moet in duurzame maatregelen gestoken worden. Afhankelijk van het bedrag kan de lening terugbetaald worden in 10, 15 of 20 jaar.

Goed georganiseerde VvE’s

Om in aanmerking te komen voor een lening moet de VvE goed georganiseerd zijn. Dat betekent onder andere dat de appartementseigenaren jaarlijks vergaderen, geld reserveren voor toekomstig onderhoud en dat het financiële beheer van de VvE op orde is. Het aanvragen van een lening start bij de VvE-balie van de gemeente Den Haag. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is manager van het fonds.

Kansen voor West

Het fonds is mede mogelijk dankzij een subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling “Kansen voor West”. In totaal is er 4 miljoen euro beschikbaar. “Het fonds draagt bij aan de ambitieuze duurzaamheidsdoelen van de gemeente Den Haag. Het levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. En daarnaast versterkt het ook nog eens de kwaliteit van de woningvoorraad”, aldus wethouder Joris Wijsmuller.

Kleine VvE’s

Het fonds is bedoeld voor VvE’s met maximaal 7 appartementen. Grotere VvE’s konden al een VvE Energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds (voorheen Nationaal Energiebespaarfonds). “Het is niet altijd makkelijk voor VvE’s die hun gebouw willen verbeteren om de financiering rond te krijgen”, zegt SVn-directeur Jan Willem van Beek. “We zien dat overheden het belangrijk vinden om VvE’s te stimuleren het gebouw te verduurzamen of verbeteren. Dankzij het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag kunnen in de gemeente Den Haag nu ook kleinere VvE’s investeren in hun gebouw.”