Terug naar overzicht

In Den Haag kunnen ook kleine VvE’s een lening afsluiten

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) tot 7 appartementen kunnen sinds vorig jaar een lening aanvragen bij het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag. SVn is fondsmanager. De gemeente wil woningeigenaren helpen hun complex te verduurzamen én achterstallig onderhoud tegen te gaan.

Dsc09172

Den Haag is de hoofdstad van Nederland als het gaat om het aantal VvE’s. Van de ongeveer 21.500 VvE’s is 8% groot en 92% klein. Hun leden bezitten respectievelijk 65.000 en 60.000 woningen. Voor de grotere VvE’s zijn er aardig wat regelingen, denk aan het Nationaal Warmtefonds (voorheen Nationaal Energiebespaarfonds). Kleine VvE’s konden tot voor kort nergens terecht. Met het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag is daar verandering in gekomen.

Energiebesparing én achterstallig onderhoud plegen

Sinds juli 2017 kunnen nu ook VvE’s tot 7 appartementen een lening krijgen voor achterstallig onderhoud, als ze ook voor minimaal 50% duurzame maatregelen laten uitvoeren. De gemeente wil met het duurzaamheidsfonds twee vliegen in een klap slaan: kleinere VvE’s aanzetten tot het plegen van achterstallig onderhoud én het investeren in energiebesparing en verduurzaming. Want in 2040 wil de gemeente energieneutraal zijn.

Fonds sluit aan bij nieuwe wet

Het fonds sluit aan bij de op 1 januari 2018 van kracht geworden Wet verbeteren functioneren VvE’s. Dankzij die wet moeten VvE’s onder meer jaarlijks een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw. De hoogte van deze reservering is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De VvE kan ook jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren.

VvE’s mogen lenen

De grote winst van de nieuwe wet is volgens Mechteld van der Vleuten, juriste gespecialiseerd in appartementsrecht en voorzitter van het Investeringscomité van het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag, dat lenen mag. “‘Tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt.” Maar volgens haar staan alle modelreglementen lenen toe. Verder bepaalt de wet dat de uit de lening voortvloeiende schuld deelbaar is. Dat wil zeggen dat iedere eigenaar verantwoordelijk is voor zijn deel van de schuld en niet (meer) hoofdelijk aansprakelijk is voor het totale leningsbedrag. Nieuw is ook dat bij verkoop van het appartementsrecht de verkoper niet meer aansprakelijk is voor de uit de lening voortvloeiende schuld, als hij ten minste de koper van die schuld op de hoogte heeft gebracht.

Verduurzaming versnellen

“We gaan van het gas af of we willen of niet”, zegt Nico van Est, fondsmanager van SVn. Hij roept VvE-beheerders op het fonds onder de aandacht van hun klanten te brengen en er een succes van te maken. Van Est stelt dat financiering in de vorm van een lening de besluitvorming binnen kleine VvE’s over het plegen van achterstallig onderhoud en aansluitend het verduurzamen van woningen kan versnellen, doordat investeringen naar voren kunnen worden gehaald.

Ook verduurzamen?

Het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag wordt beheerd door SVn en is een van de producten van de VvE-balie van de gemeente Den Haag.